Giải pháp xuất bản sách hiệu quả - dành cho tất cả những ai mong muốn xuất bản sách thành công - đặc biệt hữu ích cho bạn

Nếu bạn mong muốn xuất bản sách và làm giàu cho chính mình với vai trò bạn là một nhà kinh doanh hoặc là một doanh nhân thì bài viết này sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc...

Bài 2...

Bài 2...

Bài 3...

Bài 3...

Bài 4...

Bài 4...

Bài 5...

Bài 5...

Hiển thị các bài đăng có nhãn quy trình duyệt tác phẩm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn quy trình duyệt tác phẩm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

QUY TRÌNH KIỂM DUYỆT XUẤT BẢN CỦA MỘT TÁC PHẨM NHƯ THẾ NÀO?

 Kiểm duyệt tác phẩm, kiểm duyệt xuất bản sách

 

Mỗi nhà xuất bản sách có những quy trình kiểm duyệt xuất bản sách khác nhau. Nhưng hầu hết những quy trình kiểm duyệt chung quy lại chỉ gồm các công tác cấp phép, tức là đăng ký xuất bản, và sau đó là giấy phép xuất bản như là một  phụ tùng pháp lý. Riêng tại nhà xuất bản Trẻ, ngoài công tác xuất bản sách như là một thủ tục pháp lý, họ còn phát hành sách.

 


Chúng ta biết rằng các công tác phát hành sách đã từng được nhà nước hóa, hay nói cách khác không có công ty tư nhân nào làm được việc phát hành sách. Và nhà xuất bản sách là người cũng là nơi chịu trách nhiệm phát hành sách. Nhưng thật ra khoảng đầu năm 2000, khi Việt Nam mở cửa, có những nhà phát hành sách tư nhân hay được gọi là những nhà phát hành sách cấp phép tư nhân. Họ là những nhà phát hành sách được xuất bản sách thật sự, còn những nhà xuất bản sách làm các công tác thủ tục về cấp phép. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhớ rằng những thủ tục cần phải cấp phép không chỉ đơn giản là những thủ tục pháp lý. Đó còn là những quyền hạn mà họ được phép làm, cũng như những thứ chúng ta cần phải đi qua để công tác được thực thi.

 

Vậy thì câu trả lời là những nhà xuất bản, như nhà xuất bản Trẻ sẽ công tác cấp phép xuất bản sách. Nhưng đó không phải là công tác chính, các công tác chính của nhà xuất bản Trẻ làm công tác xuất bản sách như những đơn vị phát hành sách tại Việt Nam. Với tất cả những nhà xuất bản còn lại,như nhà xuất bản Hồng Đức, công tác cung cấp các phép giấy phép xuất bản dành cho các công ty phát hành hoặc là cho những tác giả tự do. Chúng ta hình dung một điều, vai trò đó là vai trò vĩnh cửu của những tác giả.

 

Tại sao nó được gọi là vai trò vai trò vĩnh cửu trên con đường các tác giả cũng như những nhà phát hành sách có thể phát hành sách thành công? Mặc dù nó chỉ là công tác mang tính chất Nhà nước, nhưng sẽ rất là hiệu quả để đảm bảo vai trò của tư tưởng văn hóa, cũng như vai trò của chính trị, đảm bảo mọi thứ được đi theo đúng đường lối và hiệu quả.

 

Vậy thì mỗi nhà xuất bản sách sẽ có những quy trình, những thủ tục cũng như những cách thức làm việc khác nhau. Tóm lại, có hai vai trò chính của nhà xuất bản. Vai trò thứ nhất, vừa xuất bản sách, vừa phát hành sách. Vai trò thứ hai chỉ có công đoạn xuất bản mà thôi. Đó là những gì chúng ta có thể hiểu về vai trò của việc xuất bản.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524

Email: trantrungkien@danhnhan.nethoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.comwww.hoixuatban.com